Personuppgiftspolicy

Personuppgifter som hanteras

För att kunna fullfölja åtagandet som tjänsten erbjuder, behöver vi lagra och förmedla vissa personuppgifter. Dessa är: namn, telefonnummer, e-post, adress. Vi behöver även information om den bostad som ska säljas. Uppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt för fullbordandet av tjänsten.

Hur används uppgifterna

Personuppgifterna används enbart för att kunna erbjuda efterfrågade tjänster som erbjuds av Mäklarbyråer.se & dess samarbetspartners. Personuppgifterna förmedlas till samarbetspartners som erbjuder den efterfrågade tjänsten. Samarbetspartners personuppgiftspolicy gäller, om Användaren ej accepterar användarvillkoren hos samarbetspartners har Användaren rätt att begära att förfrågan återkallas och att personuppgifterna raderas.

Allmänt

Allmänt gäller gällande lagar och regler avseende personuppgifter vid användandet av tjänsten.